Οικολογικά Σήματα

Πολλά προϊόντα μας φέρουν οικολογικά σήματα, οπότε μπορείτε να διαπιστώσετε με μια ματιά ότι πληρούν τα υψηλότερα ανεξάρτητα πρότυπα αειφορίας.

Τα οικολογικά σήματα αποτελούν ετικέτες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως σήμανση για την υπόδειξη στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα που τις φέρουν είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Στόχος της χρήσης των οικολογικών σημάτων είναι η κινητοποίηση των αγοραστών με σκοπό την αύξηση του μεριδίου της αγοράς των επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τρόπους παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον.

EU Ecolabel

Το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα είναι μέρος της στρατηγικής της Ένωσης με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Εκτός από προϊόντα, από το 2000 και έπειτα περιλαμβάνει και υπηρεσίες.

Αποτελεί την πολιτική σήμανσης για προϊόντα που πληρούν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. 

Πιο συγκεκριμένα, για τα προϊόντα tissue, υποδεικνύει την κατασκευή τους από ανακυκλωμένες ή πρωτογενείς ίνες, από 100% αειφόρα διαχειριζόμενα δάση.

Σήμα Κύκνου

Αποτελεί έναν οδηγό αγοράς που εισήχθη από το Συμβούλιο Υπουργών Σκανδιναβικών Χωρών. 

Η τυπική του διάρκεια είναι τρία χρόνια. Μετά το πέρας των 3 χρόνων, οι παραγωγοί πρέπει να κάνουν αίτηση ανανέωσης. Αν τα κριτήρια έχουν γίνει πιο αυστηρά, ή το προϊόν δεν τα πληροί πια, τότε το δικαίωμα χρήσης του σήματος χάνεται.

Blue Angel

Ο μπλε άγγελος είναι το πρώτο οικολογικό σήμαπου χρησιμοποιήθηκε στην αγορά και δημιουργήθηκε στη Γερμανία το1978. Το σήμα αποτελεί ιδιοκτησία του Γερμανικού υπουργείου Περιβάλλοντος και η διαχείριση- προώθησή του γίνεται από τη Γερμανική υπηρεσία περιβάλλοντος και τον εθνικό οργανισμό πιστοποίησης απονέμοντας το σήμα σε όσους τα πληρούν με διαφανείς διαδικασίες.

Σήμα FSC

Χρησιμοποιείται ως σήμανση για την υπόδειξη ότι το προϊόν είναι κατασκευασμένο από ίνες ξύλου που προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση και άλλες ελεγχόμενες πηγές.

Πρόκειται για έναν διεθνή – μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Στοχεύει στην εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα που προκύπτουν από τις κακές πρακτικές δασονομίας, αλλά και στην επιβράβευση της καλής διαχείρισης των δασών

Τα κριτήρια που θεσπίζονται για την αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών, βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων καθ’όλο τον κύκλο της ζωής τους, κατά τα στάδια της παραγωγής, της κατανάλωσης, αλλά και της αποικοδόμησής τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ενημερωθείτε σχετικά με τα κατάλληλα αιφόρα προϊόντα που καλύπτον τις ανάγκες της δικής σας  επιχε’ιρησης. Με μεγάλη μας χαρά ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσουμε.